Marieholms samhällsförening

Marieholms samhällsförening stödjer det lokala kulturlivet

Marieholms samhällsförening har som ändamål att tillvarata de intressen som dess medlemmar i Marieholm med omnejd har. Föreningen ska skapa gemenskap och engagemang bland invånarna och även verka för att göra Marieholm attraktivt för både invånare och besökare.

Exempel på aktiviteter som föreningen anordnar är valborgsfirande, motorträff, slåtterdagar och julmarknad. Föreningen är också en självklar samarbetspartner till Kulturarv Marieholm, Marieholmshantverkarna och Royalfest. I samhällsföreningen hjälps vi åt med att göra Marieholm till en attraktiv plats att bo och leva på.

Bild3