Bygga hus - bra att veta

Bygga hus - bra att veta

Att bygga ett hus är spännande, och innebär många saker att tänka på. Inför att du börja planera ditt drömboende kan det vara bra att ha koll på vad som är tillåtet att bygga. Kommunen har planmonopol och prövar i detaljplan lämpligheten av mark- och vattenanvändningen inom området. Bygglov behövs både utanför och inom detaljplanerat områden och omfattar prövning av byggnadens placering och utformning samt hänsyn till omkringliggande bebyggelse och platsens natur- och kulturvärden. I bygglov utanför detaljplanerat område avgörs lämpligheten för önskad markanvändningen i själva bygglovet.

Lycka till med drömmen om att bygga ditt hus!

GNOSJO BRAND 210904 4681 Flare 4K

För mer information om detaljplaner och bygglov