Kommunägd tomtmark till försäljning

Tomtmark till försäljning

I Gnosjö kommun finns i nuläget planlagd och iordningsställd tomtmark till försäljning på flera håll i kommunen, däribland i alla våra tätorter. Vi har ingen tomtkö, utan tar vid släpp av nya tomter under en period emot intresseanmälningar och tilldelar tomterna efter turordning av inkommen intresseanmälan. 

GNOSJO People 230525 3114 1

För mer information om läge m.m. samt intresseanmälan