Fiska

111 sjöar, många fiskemöjligheter

Att fiska i Gnosjöregionen erbjuder en mångfald av fiskevatten som är perfekta för alla typer av sportfiskeentusiaster. Bara i kommunen har vi 111 sjöar och mer finns det i våra grannkommuner.

Gnosjöregionen med sina många sjöar, åar och bäckar rymmer ett brett utbud av fiskarter. Oavsett om du är en erfaren fiskare eller en nybörjare kommer du att kunna njuta av spännande och utmanande fiske i dessa vatten. Många vattendrag är ofta mindre utforskade och mindre trånga, vilket ger en mer intim och avskild fiskeupplevelse. Här kan du stöta på arter som bland annat abborre, gös, mört och gädda.

Fiskekort

För att fiska i Gnosjöregionen krävs oftast fiskekort, som kan köpas på olika platser i närheten av fiskevattnen så som till exempel Karins Lanthandel i Kulltorp. Det är viktigt att respektera fiskebestämmelserna och ta hänsyn till naturen för att bevara fiskbeståndet och dess livsmiljö. Vilka sjöar som du får fiska i ser du enklast genom iFiske, där du även kan köpa fiskekort digitalt till många av sjöarna i regionen.

Glöm inte att när du är ute i naturen så råder Allemansrätten vilket innebär friheter men också hänsynstagande och ansvar för dig som vistas ute i det fria. 

DSC02164

Fiskevårdsområden i Gnosjö

Följande fiskevårdsområden kan du besöka i Gnosjö kommun

Albosjön med flera sjöars fiskevårdsområde

Sydväst om Kulltorp ligger dessa tre fiskesjöar, Albosjön, Lagårdssjön och Björsbosjön. Toalt har har 81,1 hektar fiskevatten och här kan du fiska abborre, gädda, brax, mört, sutare och ål. För den som vill fiska under ett par dagar kan man boka in sig på Björsbo Forest and Lake Hideaway, en skogsnära camping i direkt anslutning till Björsbosjön. 

Fiskekort till dessa sjöar köper du enklast i Karins lanthandel. Under sommartid kan du även köpa fiskekort på Björsbo Forest and Lake Hideaways. 

Hästhultasjös fiskevårdsområde

Utmed riksväg 151 ligger detta fiskevårdsområde. Hästhultasjöns fiskevårdsområde utgöras av Hästhultasjön, Marsåsgöl, Andersbersgöl, Hundsögöl samt Helvetesgölen. Störst är Hästhultasjön och trots lång mänsklig påverkan är sjön i stort sett påverkad av detta. Sjön omgärdas av typisk småländsk skogsmark. På det djupaste är sjön 11 meter djup. Här kan du fiska gädda, abborre och mört. 

Fiskekort köper du digitalt via iFiske. Barn och ungdomar under 16 år fiskar fritt med handredskap fram till dagen de fyller 16 år. 

Götarpsjöns fiskevårdsområde

Väster om Åsenhöga ligger denna vackra insjö. Götarpssjön är en del av Nissans upprinningsområde och är cirka 54 hektar stor. Omgiven av främst skogsmark finns här möjlighet att fiska efter abborre, gädda, mört, lake och ål. Ål och lake är dock sällsynta i sjön numera medan sjön är känd för gädda och abborre. 

Fiskekort köper du digitalt på iFiske. Barn fiskar gratis till en ålder av t.o.m 15 år. 

Mossasjöns fiskevårdsområde/Gnosjö sportfiskeklubb

Nordväst om Götarp ligger Mossasjön, en sjö med anrikt fiskevatten som förvaltas av Gnosjö sportfiskeklubb. Sjön erbjuder en upplevelse som kan liknas den vid en fjälltjärn. Här tillämpar man put-and-take så du fiska regnbåge, öring samt bäckröding. Det finns ett flertal fina kastplatser utmed sjön samt vindskydd och grillplatser placerade runt sjön. 

Till Mossasjön kan du köpa fiskekort för Flugfiske catch and release, Spinn och flugfiske samt årskort på Flugfiske. Detta gör du digitalt via iFiske.

Skärvsjöns fiskevårdsområde

Mellan Marieholm och Åsenhöga ligger Skärvsjön. 154 hektar stor är det en fin fiskesjö med blandad topografi och ett maxdjup på 20 meter. I Skärvsjön finns främst gädda, abborre och mört men även sik, gös och lake har fångats. 

Fiskekort köper du digitalt på iFiske. Barn fiskar fritt upp t.o.m 15 år. 

Albosjön med flera sjöars fiskevårdsområde

Sydväst om Kulltorp ligger dessa tre fiskesjöar, Albosjön, Lagårdssjön och Björsbosjön. Toalt har har 81,1 hektar fiskevatten och här kan du fiska abborre, gädda, brax, mört, sutare och ål. För den som vill fiska under ett par dagar kan man boka in sig på Björsbo Forest and Lake Hideaway, en skogsnära camping i direkt anslutning till Björsbosjön. 

Fiskekort till dessa sjöar köper du enklast i Karins lanthandel. Under sommartid kan du även köpa fiskekort på Björsbo Forest and Lake Hideaways. 

Hästhultasjös fiskevårdsområde

Utmed riksväg 151 ligger detta fiskevårdsområde. Hästhultasjöns fiskevårdsområde utgöras av Hästhultasjön, Marsåsgöl, Andersbersgöl, Hundsögöl samt Helvetesgölen. Störst är Hästhultasjön och trots lång mänsklig påverkan är sjön i stort sett påverkad av detta. Sjön omgärdas av typisk småländsk skogsmark. På det djupaste är sjön 11 meter djup. Här kan du fiska gädda, abborre och mört. 

Fiskekort köper du digitalt via iFiske. Barn och ungdomar under 16 år fiskar fritt med handredskap fram till dagen de fyller 16 år. 

Götarpsjöns fiskevårdsområde

Väster om Åsenhöga ligger denna vackra insjö. Götarpssjön är en del av Nissans upprinningsområde och är cirka 54 hektar stor. Omgiven av främst skogsmark finns här möjlighet att fiska efter abborre, gädda, mört, lake och ål. Ål och lake är dock sällsynta i sjön numera medan sjön är känd för gädda och abborre. 

Fiskekort köper du digitalt på iFiske. Barn fiskar gratis till en ålder av t.o.m 15 år. 

Mossasjöns fiskevårdsområde/Gnosjö sportfiskeklubb

Nordväst om Götarp ligger Mossasjön, en sjö med anrikt fiskevatten som förvaltas av Gnosjö sportfiskeklubb. Sjön erbjuder en upplevelse som kan liknas den vid en fjälltjärn. Här tillämpar man put-and-take så du fiska regnbåge, öring samt bäckröding. Det finns ett flertal fina kastplatser utmed sjön samt vindskydd och grillplatser placerade runt sjön. 

Till Mossasjön kan du köpa fiskekort för Flugfiske catch and release, Spinn och flugfiske samt årskort på Flugfiske. Detta gör du digitalt via iFiske.

Skärvsjöns fiskevårdsområde

Mellan Marieholm och Åsenhöga ligger Skärvsjön. 154 hektar stor är det en fin fiskesjö med blandad topografi och ett maxdjup på 20 meter. I Skärvsjön finns främst gädda, abborre och mört men även sik, gös och lake har fångats. 

Fiskekort köper du digitalt på iFiske. Barn fiskar fritt upp t.o.m 15 år. 

Mer information om fiskekort hittar du nedan