Första rummet

Första rummet

Den lilla utställningshallen "Första rummet" hittar du på Gnosjö bibliotek. Här erbjuds konstutställningar av alla de slag.

I utställningshallen Första rummet kan du stifta bekantskap med lokala, nationella och internationella konstnärer.

Här kan du stöta på alla möjliga konstformer, som måleri, skulptur, grafitti, textilkonst eller ljud- och videoinstallationer. Modern konst eller konst som speglar historien varvas friskt.

Inget konstnärligt förhållningssätt är främmande för Första rummet, vare sig kronologiskt eller stilmässigt. Första rummet sätter bredden i första rummet!

Första Rummet

Aktuella utställningar kan du läsa om här