Gislaveds konsthall

Gislaveds konsthall

Beläget i Gislaveds näst äldsta byggnas finner du här en konsthall som har en lång tradition av att erbjuda konst och kultur. Gislaveds konsthall är en verksamhet med samtidskonsten i fokus, genom en långsiktig och processinriktad verksamhet skall institutionen etableras som en given mötesplats i det lokala samhället. Samtidigt skall konsthallen vara en institution med aktuella konstprogram på en hög nationell och internationell nivå, vilket ska göra den till en självklar destination för både den lokala, regionala och nationella konstpubliken. 

Namnlöst 1

För mer information och aktuella utställningar