Miliseum

Miliseum

Miliseum är ett militärhistoriskt museum i Skillingaryd som berättar om den indelte soldatens och soldatfamiljens liv samt ingenjörtruppernas verksamhet. Miliseum ligger inom det än idag aktiva militära övningsområdet i Skillingaryd.

Skillingaryd är mest känt för sin månghundraåriga militära övningsplats, den så kallade Slätten. Här övades indelta soldater redan under 1600-talet och militär verksamhet pågår än idag. Tag gärna en promenad och upplev de pietetsfullt vårdade byggnaderna som i dag är statligt byggnadsminne. Passa också på att besöka vår soldattorpsmiljö "Lillemo" från 1800-talet.

I denna anrika miljö Finner du regionens ansvarsmuseum för militärhistoria - Miliseum Skillingaryd. Här följer Du de indelta soldaterna och deras familjers öden genom Sveriges historia och upplever deras hårda levnadsvillkor både hemma på soldattorpet och i fält. De flesta svenskar har någon indelt soldat som förfader. Hitta Din soldat i det digitala soldat-registret och ta del av vårt innehållsrika bibliotek!

Du fascineras av Ingenjörtruppernas och deras föregångares omfattande verksamhet och förundras över deras spännande historia och fältarbetsteknik.

Du lär Dig också mer om skjutfältets historia och kan studera exempel på de kanoner och terrängbilar som använts av artilleriet. Emellanåt förevisar vi dem utomhus.

Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar (RSMF) bedriver emellanåt övningar på Slätten - precis som det gick till för flera hundra år sedan.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna finns också på plats. Passa på att samtala med våra FN-veteraner och lyssna till deras minnen.

Muséet är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Miliseum Byggnad Och Skylt