Platsvarumärket Gnosjöandan

Platsvarumärket Gnosjöandan

Alla platser behöver utvecklas och växa för att må bra – för att attrahera invånare, besökare och företagsetableringar. Vi har en otrolig stolthet i Gnosjöandan och med platsvarumärket vill vi tillsammans utveckla vår plats med en fortsatt levande Gnosjöanda.

Gnosjöandan bjuder på stort engagemang och kreativitet från de som verkar och bor i kommunen. Vi är stolta över Gnosjöandan men ser ett behov av en enhetlighet i det som kommuniceras om platsen Gnosjö.

Tillsammans utvecklar vi Gnosjöandan

Varumärkesplattformen är vår gemensamma ledstjärna när vi utvecklar och pratar om Gnosjö och Gnosjöandan. Är vi många som jobbar med samma ledstjärna skapar vi förutsättningar för framtida framgångar och blir tydliga på marknaden. Känn dig fri att tillämpa innehållet i din vardag. Tillsammans skapar vi en levande Gnosjöanda.

Vår position

Vår ledstjärna när vi utvecklar platsen är att vi är den mest företagsamma platsen i Sverige. Den är den röda tråden i allt vi kommunicerar. Det är ingen slogan utan ett huvudbudskap som kan uttryckas på många olika sätt. Positionen handlar om vad andra ska tänka och känna när de kommer i kontakt med Gnosjö och Gnosjöandan

Verktygslåda platsvarumärket Gnosjöandan
Gnosjoandan Grafik G CMYK

Frågor och svar om platsvarumärket

Vad är ett platsvarumärke?

Arrow-icon

Platsvarumärket är summan av de associationer som finns kring en plats. Alla platser har ett varumärke oavsett om det finns nedskrivet eller ej. Genom att få ner det på pränt skapar vi koll på varumärket och kan jobba strategiskt med att attrahera människor till platsen.

Varför ett platsvarumärke?

Arrow-icon

Detta blir något som vi i alla i kommunen kommer äga gemensamt, och det blir därför också en tydligare gemensam profil vi kommunicerar utanför kommunen, oavsett vem som är avsändaren. Det blir med andra ord en en gemensam ledstjärna när vi utvecklar och pratar om Gnosjö.

Platsvarumärket ska också öka attraktionskraften och generera fler invånare, besökare och etableringar. Det blir en viktig del i vår kommuns framtida tillväxt.

Vem äger platsvarumärket?

Arrow-icon

Ett platsvarumärke ägs gemensamt av alla som bor och verkar på platsen. Du är delägare i platsvarumärket!

Vilka har nytta av det?

Arrow-icon

Det är många som har glädje av att platsen de bor och verkar på är attraktiv. Handeln och besöksnäringen får fler kunder och mer intäkter, näringslivet får enklare att anställa och kommunen ett ökat skatteunderlag när fler vill bo på platsen. Det blir en bättre plats för dig som redan bor och verkar här!

Skillnad mellan organisation och plats

Arrow-icon

Kommunvarumärket Gnosjö kommun och platsvarumärket Gnosjö är två olika saker. Gnosjö kommun är en organisation som jobbar för platsens bästa. Platsvarumärket Gnosjö är en geografisk yta som du kan besöka eller bosätta dig på.

Hur togs platsvarumärket Gnosjöandan fram?

Arrow-icon

Platsvarumärkesarbetet initierades av Gnosjöandans Näringsliv och kommunens näringslivsutvecklare i början av 2019 och processen att ta fram varumärket tillsammans gjordes 2019-2021.

1. Informationsinsamling

Här läggs grunden för varumärkesarbetet genom allt från att titta på befintliga undersökningar som gjorts, till att skapa enkäter för olika målgrupper, workshops med mera. Detta arbete handlar mycket om att skapa en nulägesbild och för att ta reda på vilka områden vi behöver fokusera på att utveckla när det gäller attraktiviteten.

2. Varumärkesplattform

Varumärkesplattformen kommer samla allt som rör platsvarumärket på en webbsida. Här kommer sedan allt material som rör varumärket som tas fram att läggas in allt eftersom arbetet fortlöper.

3. Visuell identitet

När bakgrundsarbetet är lagt ska det mynna ut i att kunna ta fram en visuell identitet för platsvarumärket, precis som för andra typer av varumärken.

Det ska tas fram en rent grafisk identitet med logotyp, grafiska element, färger och bildmanér.

4. Införande

Slutligen är det dags att planera och genomföra! Det ska informeras på bred front både internt och externt om det framtagna varumärket och hur det ska användas. Redan befintlig kommunikation ska anpassas till det nya utseendet.

 

Sedan ska materialet även vara en ledstjärna vid utvecklingsinsatser samt grunden vid nya marknadsföringsinsatser och kampanjer. Det arbetet fortlöper även förbi dessa månader, och ska genomsyra all vår kommunikation framöver.

Kontakt Platsvarumärket

Lina Gerdin

Samhällsutvecklare, Gnosjö kommun

0370 - 33 10 19

lina.gerdin@gnosjo.se

Elin Elmersson

elin@contentbye.se