BOFAST AB

BOFAST AB

Bofast AB är ett privatägt fastighetsbolag med lägenheter och lokaler i 30-tal orter i västra Sverige. Vi erbjuder lägenheter och lokaler i skiftande miljöer, både lantligt och i större tätorter.

I Gnosjö har vi 40 lägenheter på Liegatan, Ploggatan, Vagngatan samt Vältgatan i populära Töllstorpsområdet. Vi erbjuder både markplanslägenheter med egen trädgård samt lägenheter i tvåvåningshus. Lägenheterna skiftar i storlek mellan 1 - 4 rum och kök.

Bofast har lokaler på Bankgatan och bolagets verksamhet är att långsiktigt äga och förvalta fastigheter med inriktning på både bostäder och kommersiella lokaler i framför allt Västra Sverige. Sedan starten har bolagets verksamhet succesivt ökat och f.n. innehar bolaget ca 1 300 lägenheter och lokaler. Ytan uppgår till ca 139 000 kvm och förvaltningen sker huvudsakligen med ett 20-tal egna medarbetare.

Kontoret är beläget i Hyltebruk på gränsen mellan Småland och Halland. Bolagets ekonomi är mycket ordnad och med högsta kreditvärdighet AAA.

Gnosjö Vagngatan 2022 (1)

För mer information, intresseanmälan och lediga lägenheter