Ett brassband för alla åldrar

Ett brassband för alla åldrar

Åsenhöga Brassband arrangerar årligen konserter och en och annan resa. I bandets repertoar förekommer såväl klassisk engelsk brassmusik, som mer moderna arrangemang. Åsenhöga Brassband grundades 1962 och har sedan 1973 dirigerats av Olof Forsberg, med outtröttligt och stort engagemang. Åldersskillnaden mellan den yngsta och äldsta bandmedlemmarna är ca 60 år. Bandet har ett stort engagemang i ungdomsverksamhet inom brassmusik, vilket möjliggörs av en lika stor andel mer erfarna musikanter i bandet. För de yngsta finns ett ungdomsband, Åsenhöga Youth Brass Band. Inga fasta åldersgränser förekommer, men vanligtvis börjar man i ÅBB i början av det år man fyller 14, men spelar fortsatt i ÅYBB. 

Stor del av notarkivet är hämtat från Frälsningsarméns långa evangeliska tradition genom brassmusik. Inte sällan framträder bandet med inbjudna gäster, eller arrangerar konserter med gästande sångare, musiker, eller orkestrar. Bandet har sin hemvist i Equmeniakyrkan Åsenhöga där bandet ofta deltar i verksamheten. Under året brukar flera framträdanden ske, men stående konserter under året är Musik i sommarkvällen och Musik i juletid. 

Sedan 2001 deltar ÅBB och ÅYBB i SBBF:s svenska mästerskap i brassband, något som tillsammans med stöttning av dirigenter från våra nordiska grannländer starkt bidragit till bandets musikaliska utveckling.
Resor, både inom och utom landets gränser, är återkommande inslag i bandets historia. Bandet har under åren varit på resor till både England, Norge, Tyskland, Italien, Österrike, Polen och Nordirland. 

Brasset I Parken

Equmeniakyrkan Åsenhöga

Gökvägen 4

335 93 Åsenhöga

Öppna karta