Strategisk dialog kring elförsörjningen

15/11/2021

I takt med att våra företag växer och elbehovet blir större är det viktigt att tillsammans jobba med elförsörjningsfrågan. I dagsläget ligger effektuttaget på en relativt jämn nivå i Gnosjö och där finns kapacitet för framtida expansion. I Hillerstorp har effektuttaget legat på en hög stabil nivå de senaste åren, men det har kommit en större förfrågan om utökad effekt, vilket innebär att man slår i taket. Det finns kapacitet för en ”normal” tillväxt, men när det kommer större uttagsbehov så måste det planeras i tid. Det är därför viktigt att vi försöker få en samlad bild över de investeringar som företagen i kommunen planerar.

Vi kommer fortsättningsvis ha kontinuerliga möten och vid större investeringar och samhällsplanering ska EON involveras tidigt i processen för att kunna planera eventuella investeringar i utbyggnad av nätet som behöver göras.

Vi planerar att ta fram en nätutvecklingsplan gemensamt och som ett led i det arbetet kommer EON att ge näringslivet en nulägesbild 30 november och därefter kommer en informationsinsamling att ske för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning av vilka investeringsplaner som finns i kommunen, för att ha som underlag i den fortsatta dialogen. Underlaget kommer att samlas in av kommunens näringslivsutvecklare och informationen har endast syfte att ge en samlad bild och detaljerna kommer inte offentliggöras. Det underlag som kommunen och näringslivet tar fram ligger till grund för att EON ska få bygga ut nätet/öka kapaciteten, då EON inte har lagrum att bygga ut i förebyggande syfte.

Ski Team Göhlins

Ski Team Göhlins

26/10/2021

Gnosjöandan representeras av våra egna eliter när Ski Team Göhlins ställer upp som ett av sju svenskregistrerade lag i Visma Ski Classics säsong XII.

Läs merArrow-right
Made In Gnosjö 2019

Elmia Subcontractor 2021

26/10/2021

Nu öppnar dörrarna till Sveriges största underleverantörsmässa och hallarna fylls återigen av kompetenstörstiga besökare. Självklart är även vi tillbaka - du hittar Gnosjöandans Näringsliv i monter D02:19.

Läs merArrow-right